Náš servis

Spolu s prvotriednou kvalitou je pre nás dôležitý tiež SERVIS, ktorý Vám poskytujeme – Jednanie s úradmi, Dokumentácia, Stavebné povolenie, Návrh a ďalšie služby spojené s hotovými garážami.

Ku garáži od nás obdržíte balíček servisných služieb.

Návšteva na mieste, posúdenie možností realizácie,  vyhotovenie podkladov pre komunikáciu s úradmi.

Garáže sú privezené na stavenisko našimi špeciálnymi vozidlami. Po osadení je garáž vhodná k okamžitému použitiu.

V prípade potreby pripravujeme pre komunikáciu so zákazníkom a objednávku podrobné výkresy.

Ako Vám môžeme pomôcť:

  • V komunikácii so Stavebným úradom
  • Vypracovanie potrebných podkladov pre stavebné povolenie
  • Zákres do katastrálnej mapy
  • Výkres pre súhlas suseda a obce
  • Technickú správu
  • Požiarnu správu
  • Vykonávaciu dokumentáciu
  • Návrh stavby
  • Vizualizáciu
  • Stavebné povolenie

Cena služby môže byť úplne alebo čiastočne zahrnutá v cene Vašej stavby. Informujte sa, ktoré služby sú pre Vás zdarma.

Prispôsobíme sa Vašim predstavám

Môžete svoju stavbu realizovať podľa svojich vlastných predstáv a pritom využiť všetky prednosti našich garáží. Azda každý typ strešnej nadstavby už bol zrealizovaný, naše hotové garáže sú pripravené na všetky riešenia striech a prístavieb.

Jednoduchý funkčný tvar základnej stavby, vhodne navrhnutá nízka atika s rozmermi a pevnosťou dimenzovanou pre potreby strešnej nadstavby. Na  požiadanie príprava na osadenie pomúrnice bude zdarma súčasťou Vašej dodávky.

Inšpirujte sa našimi katalógovými riešeniami alebo využite služby nášho týmu. Spolupracujeme s projektantmi.

Kontaktní formulář

Meno*
Zadejte jméno.
Email*
Zadejte email
Telefónné číslo
Zadejte telefon
Predmet*
Zadejte předmět zprávy
Správa*
Zadejte text zprávy
Potvrďte, ze nie ste robot:
Potvrďte, že nejste robot.