10 krokov k novej garáži

1. Špecifikácia požiadaviek zákazníka

Zákazník nás informuje o svojich predstavách o type a rozmeroch garáže vrátnie ďalšieho možného príslušenstva.

2. Spracovanie cenovej kalkulácie

Spracovanie ponuky je ZADARMO a je NEZÁVÄZNÉ.

Ponuka je štandardne platná 90 dní a je spracovaná v súlade s predloženými podkladmi.

3. Konzultácie a odpovede na otázky klienta spoločne s našim pracovníkom priamo na mieste predpokladaného osadenia, poprípade na diaľku.

Ďalším podstatným krokom je schôdzka spoločne s klientom. Jej cieľom je zodpovedať prípadné otázky zákazníka a prehliadnuť si miesto, kde bude garáž osadená. Cieľom schôdzky je poskytnúť klientovi všetky potrebné informácie k príprave osadenia garáže.

Pokiaľ schôdzku nie je možné zrealizovať, doporučujeme odkonzultovať možnosti osadenia s najbližšou špecializovanou spoločnosťou, ktorá osadenie na miesto zabezpečí. Cieľom je zistiť, či je priestor dostačujúci na mechanizáciu priamo na mieste osadenia.

4. Podpis zmluvy o diele, objednávky a uhradenie zálohovej faktúry

Tu dochádza k samotnému podpisu zmluvných podmienok, podľa ktorých bude garáž dodaná. Dôležitými prvkami sú predovšetkým špecifikácia garáže a odovzdanie podkladov o stavebnej pripravenosti pred dodaním garáže.

5. Zaradenie zákazky do harmonogramu výroby v nemeckom závode v Spelle

Termín dodania je 6-8 týždňov od uhradenia zálohovej faktúry. Presný termín dodania môže byť upravený podľa získania súhlasu viď bod 6.

6. Podklady na získanie územného súhlasu alebo rozhodnutie o umiestnení stavby.

Podľa veľkosti zastavanej plochy:

Do 25m2 (jednogaráž) – povoľuje sa v režime územného súhlasu podľa §96 odst. 2)a zákona 183/2006 Zb. Formulár „Oznámenie o zámere k vydaniu územného súhlasu" je prílohou č. 9 k vyhláške č. 503/2006 Zb. V tomto režime dodáme ZDARMA zákazníkovi potrebné doklady, a to predovšetkým technickú správu a  grafické prílohy.

Nad 25 m2 (dvojgaráž) – vyžaduje podľa § 103 odst. 1)a stavebného zákona

183/2006 Zb. rozhodnutie o umiestnení stavby (územné rozhodnutie) a stavebné povolenie,

stavebný úrad môže obe konania vykonať ako zlúčené. Štandardne dodáváme originálnu projektovú dokumentáciu pre stavebné konanie

Viac o povolení na garáž nájdete v našom letáku „povolenie na garáž, ako to v skutočnosti je .“

6. Príprava miesta pred dodaním

Zákazník zabezpečí sám alebo prostredníctvom našej spoločnosti realizáciu základových pásov podľa dodaných podkladov.

7. Objednanie osadenia garáže

Zákazník si rezervuje v spolupráci s miestnou žeriavníckou spoločnosťou termín osadenia na základe informácie o presnom termíne dodania.

8. Dodanie a osadenie garáže

Posledným, ale veľmi dôležitým krokom je dodanie a osadenie garáže na pripravené základy.

V prípade dodania automatického pohonu alebo elektroinštalácie je nutné objednať si miestneho elektrikára, ktorý elektroinštaláciu prepojí s domovou prípojkou a vypíše revíziu o zapojení.

Objednanie osadenia žeriavom a napojenie na domový elektrický prívod si zabezpečuje zákazník podľa miestnych podmienok.

9. Užívanie garáže ihneď po osadení

Garáž je určená k okamžitému používaniu ihneď po osadení.

10. Spokojnosť klienta

Vašu spokojnosť po stránke kvality, prístupu, ale aj ceny, považujeme za výsledok nášho úsilia a budeme radi, ak naše služby odporúčite aj vo Vašom okolí.

Kontaktní formulář

Meno*
Zadejte jméno.
Email*
Zadejte email
Telefónné číslo
Zadejte telefon
Predmet*
Zadejte předmět zprávy
Správa*
Zadejte text zprávy
Potvrďte, ze nie ste robot:
Potvrďte, že nejste robot.